بایگانی نویسنده: سید علی حسینی

بسته بندی پیتزا و ویژگی انواع جعبه پیتزا را بشناسید

پیروی از اصول بهداشتی در تمام مراحل تولید مواد غذایی امری بسیار مهم و حیاتی است؛ اما اگر این پیروی از اصول تا انتهای مسیر یعنی تا زمانی‌که محصول به‌دست مصرف کننده می‌رسد ادامه نداشته باشد، کار با مشکل مواجه می‌شود. برای این‌که بهداشت یک محصول به‌طور کامل حفظ شود، لازم است در انتهای کار […]

داستان یک مقوای استاندارد و بهداشتی

در زمان گذشته ضابطه و استاندارد خاصی برای مقوا و جعبه های مواد خوراکی وجود نداشت و تفاوت سطح بهداشتی جعبه هایی نظیر جعبه شیرینی از جعبه کفش قابل تشخیص نبود. همین امر باعث میشد تا مصرف کننده نهایی از سلامت بسته بندی غذای خود نا آگاه باشد و به طبع برای سلامت عمومی امری […]